INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Aktualności
  
dodano: 25/04/2016
Zapraszamy do udziału w Energy Summer School.
Jest to 7-dniowe wydarzenie adresowane do studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się w Bratysławie w dniach 26 czerwca do 2 lipca 2016. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Slovenske Elektrarne, a patronem wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič, który również zapowiedział swój udział.
Zachęcamy wszystkich studentów do udziału!
Aplikacje można składać do 18 maja.

-> strona internetowa wydarzenia
-> film promocyjny
 
  
dodano: 18/04/2016
Ogłoszono wyniki konkursów organizowanych przez spółkę PGE EJ1. Wśród laureatów jak zwykle nie zabrakło pracowników i doktorantów KEJ, a także naszych studentów.

W konkursie dla kadry naukowej na publikacje z dziedziny energetyki jądrowej, jej wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę wyróżnieni zostali:
-> dr inż M. Oettingen - II miejsce w kategorii artykułów popularnonaukowych
-> dr inż. P. Gajda - wyróżnienie w kategorii nauk ścisłych i technicznych
-> mgr G. Kepisty - wyróżnienie w kategorii nauk ścisłych i technicznych

P. Gajda oraz M. Oettingen zostali laureatami konkursu już po raz trzeci z rzędu!

W konkursie dla studentów laureatami zostali:
-> inż. Jadwiga Najder - I miejsce w kategorii komunikacja społeczna
-> Artur Leśniak - III miejsce w kategorii socjologia

Dla A. Leśniaka to wyróżnienie w juz drugiej edycji konkursu!

Laureatom gratulujemy, a także zachecamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

-> szczegółowe informacje: konkurs dla doktorantów i kadry naukowej -> szczegółowe informacje: konkurs dla studentów
 
  
dodano: 06/04/2016
Prosto od świątecznego stołu w dniach 29­30.03 grupa członków KNEJ Uranium udała się na wyjazd naukowy do kilku ośrodków naukowych w Warszawie i okolicach. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka, by przyjrzeć się z bliska (pod 7­metrową warstwą wody) reaktorowi MARIA i posłuchać o szczegółach jego pracy. Głównym punktem wizyty były warsztaty z zakresu pomiaru strumienia neutronów w reaktorze oraz określenie uwolnień gazów promieniotwórczych do atmosfery. Dodatkowym punktem zwiedzania była sterownia, poznanie systemu dozymetrycznego kompleksu oraz, jak to członkowie Koła maja w zwyczaju, zadanie wielu ciekawych pytań dotyczących funkcjonowania obiektu.

Popołudnie członkowie Koła spędzili w relaksującym otoczeniu nauki, przeprowadzając eksperymenty fizyczne w Centrum Nauki Kopernik.

Kolejnego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku, mający swoją siedzibę m.in. w budynku, w którym dawniej znajdował się pierwszy w Polsce reaktor jądrowy EWA. Zapoznali się tam szczegółowo ze sposobami przetwarzania i składowania odpadów, a także z historią i budową Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Róanie oraz planami rozwojowymi składowiska w Polsce. Następnie dzięki uprzejmości ZUOP mogli oni na własne oczy zobaczyć proces przetwarzania odpadów ciekłych i stałych.

Ostatnim punktem wyjazdu były odwiedziny Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów przy Uniwersytewcie Warszawskim, gdzie również zostali oni ciepło przyjęci. Wizyta ta zawierała w sobie wykład na temat struktury oraz zakresu badań przeprowadzanych w Laboratorium oraz oprowadzenie po całym obiekcie.


Nie wchodzić!

A jednak weszli

Wizyta na sterowni

Kontrola dozymetryczna na wyjściu
 
  
dodano: 25/01/2016
W piątek, 18. marca grupa członków KNEJ Uranium odwiedziła Instytut Fizyki Jądrowej PAN w krakowskich Bronowicach.

Była to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu wykorzystania promieniowania jonizującego do badań naukowych i medycznych, zapoznania się z metodami pomiarowymi wykorzystywanymi w dozymetrii i ochronie radiologicznej, a także poznania możliwości technologicznych wytwarzania i modelowania plazmy.

Jako pierwszą odwiedzono Pracownię Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska, gdzie przpeorwadzony został krótki wykład o naturalnej radioaktywności w środowisku, historii wykorzystania materiałów radioaktywnych m.in. do produkcji przedmiotów codziennego użytku oraz o pomiarach promieniowania jonizującego. Była to okazja by przyjrzeć się unikalnemu licznikowi całego ciała w obudowie z XIX­wiecznej stali, w którym dzięki detektorom germanowym można obserwować skażenie (żywego!) ciała ludzkiego.

Następnym punktem wizyty był Zakład Fizyki Transportu Promieniowania, w którym poznano technologiczne możliwości wytwarzania i modelowania plazmy. W Zakładzie pracują dwa urządzenia typu Plasma Focus, zdolne do wytwarzania plazmy, strumienia neutronów i promieniowania rentgenowskiego w czasie krótkiego strzału.

Ostatnim etapem było Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych, które to dało możliwość przyjrzenia się urządzeniom wykorzystywanym do badań dozymetrycznych w terenie, a także udziału w pomiarach stacjonarnych aktywności różnych materiałów, w tym próbek ziemi i grzybów kapeluszowych. Dodatkowo wysłuchano prelekcji na temat obecności promieniotwórczego radonu w przyrodzie oraz naturalnej promieniotwórczości na terenie Polski.


Uczestnicy wizyty

Plasma Focus PF­4

Tubka pasty zawierającej tor
 
  
dodano: 25/01/2016
Pomimo sesji za pasem studenci KN Uranium odwiedzili krakowskie licea z prelekcjami na temat energetyki jądrowej. 11 stycznia pojawili się w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, a pięć dni później w I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego.

Prelekcje dotyczyły między innymi: podstaw fizycznych energetyki jądrowej, wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie człowieka, historii pierwszych reaktorów czy obrazu energetyki jądrowej w mediach. Bardzo entuzjastycznie przyjęty został również pokaz z wykorzystaniem sprzętu dozymetrycznego i radioizotopów pozwalający zobaczyć działanie promieniowania jonizującego w praktyce.

To nie ostatnia tego typu wizyta studentów z KN Uranium. W planach są już kolejne spotkania.


Pełna sala

Pokazy gotowe
 
  
dodano: 16/01/2015
12 stycznia wystartowała kolejna, trzecia już, edycja konkursu dla studentów w ramach programu Atom dla Nauki. Konkurs skierowany jest do studentów nie tylko kierunków ścisłych i technicznych, ale także społecznych, przyrodniczych medycznych, prawa, czy turystyki. Organizatorem konkursu jest spółka PGE EJ1. Biorąc pod uwagę sukcesy studentów WEiP w poprzednich edycjach serdecznie zapraszamy do udziału!

-> więcej informacji

 
  
dodano: 14/01/2016
W ramach programu Atom dla Nauki rusza kolejna, trzecia już, edycja Konkursu na najlepsze publikacje naukowe dotyczące energetyki jądrowej. Konkurs adresowany jest do doktorantów i kadry naukowej. Organizatorem konkursu jest spółka PGE EJ1. Zapraszamy do udziału!

-> więcej informacji

 
  
dodano: 12/11/2015
Zapraszamy na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Igora Królikowskiego, która odbędzie się 19.11.2015 o godz. 11:00 w sali 8/9 D4.
 
  
dodano: 24/07/2015
11 czerwca w Centrum Energetyki AGH odbyła się pierwsza debata oksfordzka poświęcona energetyce jądrowej. Organizatorami debaty były Katedra Energetyki Jądrowej, Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium, a patronem spółka PGE EJ1. Debata była jednym z elementów akcji Atom dla nauki.

W trakcie debaty studenci KN Uranium zostali podzieleni na dwie drużyny, które miały dyskutować na temat możliwości ponownego wykorzystania wypalonego paliwa jądrowego. Z jednej strony stanęli zwolennicy rozwoju technologii służących do transmutacji wypalonego paliwa i tzw. zamkniętego cyklu paliwowego, a z drugiej zwolennicy składowania wypalonego paliwa w całości, bez procesu przeróbki. Sam podział stron odbył się tuż przed samą debatą w drodze losowania, co zmusza obie drużyny do przygotowania odpowiednich argumentów dla obu stron dyskusji. Po wymianie zdań pomiędzy obiema drużynami rozpoczęła się druga część debaty, w której głos zabrała również publiczność zadając liczne pytania.

Dyskusji przyglądało jury w składzie dr Paweł Gajda, dr Mariusz Kopeć i dr Mikołaj Oettingen oraz Mateusz Malicki z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA. Po zakończeniu debaty jury dokonało krótkiego podsumowania. Postarało się również rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości czy rozszerzyć odpowiedzi na pytania publiczności. Głosami publiczności oraz jury zwycięzcami debaty została drużyna zwolenników transmutacji wypalonego paliwa w składzie: Karol Adamski. Kamila Wilczyńska, Adrian Szajnowski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne podobne wydarzenia już wkrótce!


3... 2... 1... zaczynamy

Drużyna broniąca kontrtezy gotowa

Debata trwa

Zadowolenie z celnego argumentu

Wymiana agrumentów trwa

Publiczność

Publiczność

Podsumowanie debaty - plakat
 
  
dodano: 24/07/2015
W dniach 8-12 czerwca odbyła się kolejna edycja Tygodnia Zrównoważonej Energii. Jak co roku nie zabrakło akcentów związanych z energetyką jądrową. Studenci KN "Uranium" przygotowali wystawę poświęconą energetyce jądrowej oraz promieniotwórczości. Odbyły sie również warsztaty poświęcone symulatorom reaktorów jądrowych. Nowym elementem była Debata Oksfordzka nt. wypalonego paliwa, o której można przeczytać powyżej. Patronem wydarzenia była spółka PGE EJ1 w ramach akcji Atom dla Nauki. Kolejna edycja już za rok!


Zaraz zaczynamy - nasz ten największy

Zapraszamy!

Są pierwsi goście

Bliski kontakt z nauką

Śniadanie prawdziwego atomisty?

Kolejni goście

Warsztaty

Wizualizacja działania reaktora

Symulator BWR

P. Stanisz w akcji
 
  
dodano: 01/07/2015
Poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji konkursu dla studentów organizowanego przez PGE EJ1 w ramach programu Atom dla Nauki. Wśród laureatów ponownie nie zabrakło studentów WEiP. Wyróżnieni zostali:

Mateusz Pater - I miejsce w kategorii politologia
Piotr Konarski - II miejsce w kategorii fizyka
Artur Leśniak - III miejsce w kategorii socjologia

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

-> pełna lista laureatów na stronie Świadomie o Atomie
 
  
dodano: 02/06/2015
Zapraszamy na juz trzecią edycję Tygodnia Zrównoważonej Energii, która odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2015.

Wzorem lat ubiegłych w ramach wydarzenia odbędzie się konferencja, debaty, konkursy, wyjazdy naukowe i wystawy. Tegoroczna edycja jest też pierwsza tak dużą imprezą odbywającą się w Centrum Energetyki.

Jednym z tematów TZE bedzie również energetyka jądrowa. Zapraszamy do zobaczenia wystawy przygotowanej przez studentów z KN Uranium oraz do udziału w warsztatach poświęconym symulatorom reaktorów jądrowych. Odbędzie się również debata poświęcona tematowi postępowania z wypalonym paliwem.

-> szczegółowe informacje na stronie TZE
 
  
dodano: 28/05/2015
Zapraszamy do udziału w debacie Wypalone paliwo jądrowe - odpad czy paliwo przyszłości?, która odbędzie się w trakcie Tygodnia Zrównoważonej Energii.

Tematem debaty będą dwie możliwe drogi postępowania z wypalonym paliwem jądrowym: składowanie w formacjach geologicznych oraz jego przeróbka i ponowne wykorzystanie. Uczestnicy będą zastanawiać się nad zaletami i wyzwaniami technologicznymi wiążącymi się z oboma scenariuszami. Postarają się przy tym odpowiedzieć na pytanie czy energetyka jądrowa może stać się źródłem niemal odnawialnym.

Debata będzie przebiegać wg. zasad Debaty Oksfordzkiej. Uczestnikami debaty będą studenci z Koła Naukowego Energetyków Jądrowych "Uranium" podzieleni na dwie drużyny oraz oczywiście wszyscy obecni na sali. Co ciekawe, drużyny do końca nie będą wiedziały po jakiej stronie będą musiały stanąć w dyskusji.

Zapraszamy 11 czerwca 2015 o 14.00 do Centrum Energetyki (C6, s. 307)

 
  
dodano: 15/05/2015
22 maja bieżącego roku zapraszamy na Dzień z Atomem dla Nauki, wydzarzenie organizowane wspólnie ze spółka PGE EJ1.

Główną atrakcją wydarzenia będą otwarte wykłady, skierowane do studentów wszystkich kierunków, stoisko naukowo-dydaktyczne oraz interaktywne pokazy naukowe związane z tematyką energetyki jądrowej. Stoiska będą również pełniły funkcję punktów informacyjnych, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się nie tylko o pozostałych elementach programu Atom dla Nauki, ale również zdobyć informacje o kolejnych etapach rozwoju programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zorganizowany zostanie również specjalny pokaz film Obietnica Pandory.

Startujemy o 10.00 w budynku D4!

 
  
dodano: 22/04/2015
Ruszyły zmagania studentów oraz samorządów i kół naukowych w konkursach organizowanych w ramach drugiej edycji programu Atom dla Nauki, promującego wiedzę o energetyce jądrowej w środowisku akademickim. Do wzięcia udziału w rywalizacji zaproszeni są studenci wszystkich kierunków technicznych, społecznych, przyrodniczych, czy medycznych. Inicjatorem projektu jest PGE EJ 1 spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Szczegółowe informacje oraz zadania konkursowe sa dostępne na stronie Świadomie o Atomie. Zapraszamy do udziału!

-> informacja prasowa
-> informacja na stronie "Świadomie o Atomie" - konkurs dla studentów
-> informacja na stronie "Świadomie o Atomie" - konkurs dla kół naukowych i samorządów

 
  
dodano: 13/04/2015
Rozpoczyna się rekrutacja na program praktyk Summer Student Practices in JINR Fields of Research prowadzony przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Odbędą się one w dniach od 5 do 26 lipca 2015 roku. Więcej informacji poniżej:

-> informacja
-> program ćwiczeń
-> formularz zgłoszeniowy
-> informacja na stronie ZIBJ w Dubnej
 
  
dodano: 14/01/2015
Nasi pracownicy ponownie znaleźli się w gronie laureatów konkursu na najlepsze publikacje naukowe z dziedziny energetyki jądrowej, który został zorganizowany przez spółkę PGE EJ1 w ramach programu Atom dla Nauki.

Pracownicy Katedry Energetyki Jądrowej zostali docenieni w kategorii nauk ścisłych i technicznych za następujące publikacje:

II nagroda:
- dr inż. Mikołaj Oettingen za artykuł Validation of gadolinium burnout using PWR benchmark specification

Wyróżnienia:
- dr inż. Paweł Gajda - Assessment of the control rods shadow effect in the VENUS-F core
- mgr inż. Przemysław Stanisz - Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do optymalizacji procesu przeładunku paliwa z wykorzystaniem Algorytmu Kolonii Mrówek

Gratulujemy!

Przypomnijmy, iż w pierwszej edycji konkursu za najlepszą uznano pracę Pawła Gajdy, a Mikołaj Oettingen zdobył II miejsce. Wyniki obu konkursów świadczą o wiodącej roli Katedry Energetyki Jądrowej w krajowych badaniach naukowych związanych z energetyką jądrową.

-> sczegółowe informacje na stronie "Świadomie o atomie"
 
  
dodano: 26/01/2015
Doktoranci KEJ wzięli udział w międzynarodowych warsztatach naukowych ARCHER EUROCOURSE odbywających się w dniach 19-20.01.2015 w Petten w Holandii. Tematy referatów skupiały się wokół licencjonowania, kogeneracji, materiałów i analizy bezpieczeństwa reaktorów wysokotemperaturowych HTR. Swoje prace w sesji plakatowej zaprezentowali: Katarzyna Skolik, Grzegorz Kępisty, Mateusz Malicki, Michał Orliński oraz Przemysław Stanisz.
Nagrody w konkursie na najlepsze plakaty zdobyli: Mateusz Malicki i Katarzyna Skolik (1-sze miejsce) za plakat How can we check if HTRs are safe? oraz Grzegorz Kępisty (3-cie miejsce).


Mateusz Malicki i Katarzyna Skolik

Michał Orliński i Grzegorz Kępisty

Przemysław Stanisz

Uczestnicy kursu
 
  
dodano: 14/01/2015
W ramach programu Atom dla Nauki rusza kolejna edycja Konkursu na najlepsze publikacje naukowe dotyczące energetyki jądrowej. Konkurs adresowany jest do doktorantów i kadry naukowej, a dotyczy artykułów naukowych opublikowanych w latach 2013-2014. Organizatorem konkursu jest spółka PGE EJ1 przy współpracy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Patronat objęło Ministerstwo Gospodarki. Wkrótce ruszą również konkursy dla studentów czy kół naukowych. Zapraszamy do udziału! Więcej informacji poniżej:

-> plakat
-> informacja prasowa
-> szczegółowe informacje na stronie "Świadomie o atomie"
 
  
dodano: 12/12/2014
11 grudnia odbyło się zapowiadane spotkanie informacyjno-edukacyjne Energetyka jądrowa w Polsce, wyzwania na podstawie doświadczeń europejskich. Wzięło w nim udział ponad 90 osób, głównie studentów, ale również osób spoza Uczelni. Prezentacjom prelegentów towarzyszyły liczne pytania i dyskusje. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia:


Stefan Kręcisz z Ministerstwa Gospodarki

Prof. Jerzy Niewodniczański i dr Paweł Gajda

dr M. Oettingen

Uczestnicy spotkania - dyskusja
 
  
dodano: 01/12/2014
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne Energetyka jądrowa w Polsce, wyzwania na podstawie doświadczeń europejskich. Odbędzie się ono 11 grudnia 2014 (czwartek) o godzinie 14:00 na Wydziale Energetyki i Paliw (D4, s. 8-9). Będzie ono okazją do zapoznania się z Polskim Programem Energetyki Jądrowej, światowymi trendami związanymi z energią jądrową oraz aktywnością naszych studentów w tej dziedzinie. Wystąpienia wygłoszą zaproszeni goście: prof. Jerzy Niewodniczański oraz przedstawiciel Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki. A także pracownicy KEJ. Zapraszamy zwłaszcza studentów, dla których będzie to pierwszy kontakt z energetyką jądrową. Spotkanie organizowane jest we współpracy z PGE EJ1 sp. z o.o.

 
  
dodano: 24/11/2014
Studenci naszego Wydziału udali się z wizytą do Elektrowni Jądrowej w Temelinie w Czechach, gdzie mieli okazję obserwować eksploatację tego typu siłowni. Ponadto grupa odwiedziła elektrownię szczytowo-pompową w Porąbce a w wolnym czasie zwiedzała Pragę. W wyjeździe uczestniczyli studenci specjalności Energetyka Jądrowa oraz Zrównoważony Rozwój Energetyczny, a także członkowie koła naukowego Uranium. Studentom towarzyszyli dr inż. Paweł Gajda oraz mgr inż. Wojciech Kalawa z KMCiP. Wyjazd odbył się przy wsparciu spółki PGE EJ1, na której zlecenie studencji przygotują relacje oraz serię artykułów dotyczących energetyki jądrowej w Czechach.


Grupa pod EJ Temelin
 
  
dodano: 03/10/2014
Przedstawiciele KEJ wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej NUTECH 2014 Development and Applications of Nuclear Technologies odbywającej się w dniach 21-24.09.2014 w Warszawie. Swoje referaty zaprezentowali: Paweł Gajda, Grzegorz Kępisty, Igor Królikowski, Mikołaj Oettingen oraz Przemysław Stanisz. Obecny był również Kierownik KEJ prof. Jerzy Cetnar.


NUTECH 2014 - od lewej: P. Stanisz, M. Oettingen, G. Kępisty, J. Cetnar, P. Gajda
 
  
dodano: 24/09/2014
W dniu 24.09.2014 w trakcie odbywającego się w Warszawie III Międzynarodowego Kongresu Energii Jądrowej została podpisana przez JM Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Tytkę umowa o współpracy AGH ze spółką PGE EJ1. Obejmuje ona obszar działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z enegetyką jądrową. Podobne porozumienia zawarły Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 25/08/2014
Na stronie Świadomie o atomie pojawiła się relacja studentów naszej specjalności z pobytu w Szwecji na kursie Geological Storage of Nuclear Spent Fuel organizowanym przez KTH w Sztokholmnie i Svensk Kärnbränslehantering AB. Wyjazd studentów odbył się przy wspaciu spółki PGE EJ1. Zapraszamy do lektury!

-> więcej informacji
 
  
dodano: 23/06/2014
Dnia 27.06.2014 o godzinie 13.15 w sali 101 pawilon D4 WEiP AGH odbędzie się spotkanie informacyjne na temat projektów EURATOM w ramach programu Horyzont 2020. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 30/05/2014
W dniach 4-5.06.2014 w sali widowiskowej elektrociepłowni Kraków odbędzie się seminarium: Urządzenia dla energetyki jądrowej oraz ich badania nieniszczące NDT/NDE: konstrukcja, spawanie, inspekcja, kontrola jakości wg kodu RCC-M oraz norm EN. Seminarium jest organizowane przez Ambasadę Francji, Stowarzyszenie AFCEN oraz Instytut Spawalnictwa.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 15/05/2014
Pragniemy zaprosić na organizowany przez WEiP w dniach 19-23 maja bieżącego roku Tydzień Zrównoważonej Energii. W tegorocznej edycji jednym z tematów będzie energetyka jądrowa. W ramach cześci jądrowej będzie można zobaczyć wystawa, która została przygotowana przez pracowników KEJ oraz studentów z KN Uranium we współpracy z Fundacją Forum Atomowe. Patronat honorowy objęła spółka PGE EJ1. Wystawę będzie można zobaczyć codziennie od godziny 10 do 15 w budynku D4.

W ramach jądrowej części wydarzenia będzie można zobaczyć również następujące prezentacje:

"Reaktor uniwersytecki WANDA - reaktywacja" - 19.05.2014 g. 1400, D4, s. 118
"Dozymetria i ochrona przed promieniowaniem jonizującym" - 20.05.2014 g. 1300, D4, s. 118
"Reaktory wysokotemperaturowe. Model jądrowej elektrociepłowni." - 20.05.2014 g. 1330, D4, s. 118
"Eksploatacja elektrowni jądrowych - symulatory" - 19.05.2014 i 20.05.2014 g. 1100, D4, s. 6

Szczegółowy program całej imprezy oraz link do zapisów znajduje się na stronie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

-> strona główna
-> program prezentacji i warsztatów
-> dni otwarte dla szkół
 
  
dodano: 12/05/2014
Pragniemy poinformować o ukazaniu się nowej publikacji pracowników KEJ w prestiżowym czasopiśmie Nuclear Enginnering and Design. Publikacja Validation of gadolinium burnout using PWR benchmark specification dotyczy porównania końcowych koncentracji izotopów gadolinu otrzymanych w pomiarach niszczących i symulacji numerycznej. Związki bazujące na gadolinie są używane w reaktorach typu PWR i BWR jako wypalająca się trucizna.

-> link do publikacji
 
  
dodano: 29/04/2014
Dnia 27.04.2014 piątka doktorantów KEJ: Anna Przybyszewska, Grzegorz Kępisty, Mateusz Malicki, Przemysław Stanisz oraz Michał Orliński wzięło udział w VI edycji Konferencji: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki odbywającej się Gdańsku. Wszyscy doktoranci przedstawili wyniki swojej pracy naukowej dotyczącej energetyki jądrowej. Szczególnie pragniemy pogratulować Pani Annie Przybyszewskiej, która zaprezentowała poster: Przegląd Metod Wytwarzania Wodoru Skojarzonych z Energetyką Jądrową a tym samym zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszy plakat naukowy.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 17/04/2014
W dniach 7-11.04.14 przedstawiciele Katedry Energetyki Jądrowej: Jerzy Cetnar i Igor Królikowski, brali udział w spotkaniu projektu I_SMART Innovative Sensor for Material Ageing and Radiation Testing odbywającym się w Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. W ramach spotaknia występiło wielu zagranicznych gości m.in. z Francji, Szwecji, Belgi oraz Niemiec. Nasi badacze prowadzą zaawansowane prace związane z modelowaniem odpowiedzi detektora SiC pod wpływem promieniowania. W trakcie spotkania przeprowadzono eksperymentalne pomiary odpowiedzi badanych detektorów pod wpływem 14 MeV netronów produkowanych przez generator D-T.


Igor Królikowski podczas pracy w laboratorium
 
  
dodano: 11/04/2014
W dniach 09-19 czerwca 2014 roku w Oskrshamn w Szwecji odbędzie się kurs dla studentów Geological Storage of Nuclear Spent Fuel współorganizowany przez KTH w Sztokholmnie i Svensk Kärnbränslehantering AB. Więcej informacji oraz program poniżej:

-> więcej informacji
 
  
dodano: 08/04/2014
Rozpoczyna się rekrutacja na program praktyk Summer Student Practices in JINR Fields of Research prowadzony przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Odbędą się one w dniach od 6 do 27 lipca 2014 roku. Więcej informacji poniżej:

-> informacja
-> program ćwiczeń
-> formularz zgłoszeniowy
-> informacja na stronie ZIBJ w Dubnej
 
  
dodano: 31/03/2014
Pragniemy powiadomić że dnia 24.03.2014 Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH nadała tytuł doktora nauk fizycznych Mikołajowi Oettingenowi. Tym samym zespół KEJ poszerzył się o kolejnego doktora. Mikołaj Oettingen przedstawił rozprawę doktorską o tytule: Validation of fuel burnup modelling with MCB Monte Carlo system using destructive assay data from Ohi-2 PWR, promotorem pracy jest dr hab. inż. Jerzy Cetnar. Panu Mikołajowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 17/03/2014
Dnia 13.03.2014 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Skomplikowane i proste - Młodzi uczeni o swoich badaniach" organizowanego przez Forum Akademickie. Nagrody zostały wręczone przez Panią Minister Lenę Kolarską-Bobińską. Laureatem pierwszej nagrody został Mikołaj Oettingen, pracownik KEJ.


Wręczenie nagród, zdjęcie: Stefan Ciechan, Forum Akademickie
 
  
dodano: 25/02/2014
W ramach projektu AGH Junior pracownicy i doktoranci KEJ przygotowali serię opowiadań zawierających barwne opisy codziennych zjawisk fizycznych. Opwiadania są przeznaczone dla najmłodszych czytelników. Zapraszamy wszystkich do lektury:

-> opowiadania
 
  
dodano: 10/02/2014
W ubiegłym tygodniu na WEiP AGH odbyło się spotkanie projektu HTRPL. W ramach dwudniowych obrad (3-4.02.2014) zostały zaprezentowane raporty z dotychczasowych prac badawczych. W spotaniu wzieło udział około 40 przedstawcieli organizacji tworzących konsorcjum projektu. Projekt HTRPL dotyczy badań nad implemntacją przemysłową jądrowego reaktora wysokotemperaturowego.
 
  
dodano: 31/01/2014
Studentka naszej specjalności, Natalia Krawczyk, zajęła II miejsce w konkursie dla studentów organizowanym przez PGE EJ1 w kategorii fizyka. Gratulujemy!

-> więcej informacji
 
  
dodano: 23/01/2014
Rusza procedura rekrutacji na studia w ramach umowy o podwójnym dyplomie z Ecole des Mines de Nantes (Francja). Zainteresowani studenci proszeni są owysyłanie wstępnych delaracji drogą mailową do mgr inż. Pawła Gajdy do dnia 26.01.2014. Udziela on również innych informacji na temat studiów. Pełny opis procedury rekrutacji w pliku poniżej.

-> procedura rekrutacji
 
  
dodano: 22/01/2014
Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. specjalności energetyka jądrowa. Odbędzie sie ono 29 stycznia 2014 o godz. 15.30 w budynku D4, s. 101. Będzie ono okazją do dowiedzenia się o nas czegos więcej i zadawania pytań dotyczących naszej specjalności. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby zdecydowane, jak i ciągle zastanawiające się nad wyborem!

 
  
dodano: 15/01/2014
Doktorant i pracownik KEJ Igor Królikowski wraz z Patrycją Leszek zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszy pomysł na firmę typu start-up w ramach odbywającego się w AGH I Polsko-amerykańskiego Mostu Innowacji PAMI. Ich pomysł na kosz automatycznie sortujący śmieci wzbudził uznanie jury i publiczności. Obecnie młodzi przedsiębiorcy poszukują finansowania projektu. Gratulujemy pomysłu i życzymy dalszych sukcesów!

-> więcej informacji
 
  
dodano: 07/01/2014
Pragniemy poinformować o ukazaniu się drugiej monografi z serii Katedry Energetyki Jądrowej podsumowującej prace nad technologią reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem: Advanced fuel burnup assessments in prismatic HTR for Pu/MA/Th utilization using MCB system. Monografia zwiera szereg wyników otrzymanych podczas symulacji numerycznych rdzenia jądrowego reaktora wysokotemperaturowego przy pomocy kodu Monte Carlo − MCB.

 
  
dodano: 23/12/2013
Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szalonej Zabawy Sylwestrowej życzą studentom, współpracownikom oraz wszystkim zainteresowanym pracownicy KEJ!!! :)
 
  
dodano: 17/12/2013
W dniu 27 listopada odbyło się zebranie założycielskie Koła Naukowego Energetyków Jądrowych Uranium. Na zebraniu zatwierdzono statut Koła oraz wybrano jego opiekuna. Został nim profesor Ludwik Pieńkowski. W kolejnych głosowaniach został wybrany zarząd Koła w składzie:

Mateusz Gajewski − Prezes
Marek Biduś − Wiceprezes
Natalia Krawczyk − Członek Zarządu
Na spotkaniu zaproponowany został również profil działalności Koła oraz wstępnę ustalenia dotyczące starań o uzyskanie Grantu Rektorskiego dotyczącego technologi reaktora HTR
 
  
dodano: 09/12/2013
Mikołaj Oettingen został laureatem pierwszej nagrody prestiżowego konkursu na artykuł popularnonaukowy - Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Pan Mikołaj zaprezentował pracę Do czego może doprowadzić gra w pasjansa? − czyli o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych, która zostanie opublikowana w magazynie Forum Akademickie. Jest to kolejny duży sukces młodych pracowników i doktorantów KEJ − oby tak dalej!

-> więcej informacji
 
  
dodano: 03/12/2013
W dniach 2-4.12.13 w AGH odbędzie się spotkanie robocze projektu I_SMART Innovative Sensor for Material Ageing and Radiation Testing. W spotkaniu weźmie udział wielu zagranicznych gości m.in. z Francji, Szwecji, Belgi oraz Niemiec. Katedra Energetyki Jądrowej będzie reprezentowana przez Jerzego Cetnara oraz Igora Królikowskiego. KEJ prowadzi zaawansowane prace związane z modelowaniem transportu promieniowania w projektowanym czujniku.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 21/11/2013
W dniu 26.11.13 na WEIP odbędzie się szkolenie Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce na tle doświadczeń czeskich. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 13/11/2013
Zachęcamy wszystkich studentów do udziału w konkursie organizowanym przez PGE EJ1. Konkurs obejmuje siedem zagadnień związanych z energetyką jądrową z różnych obszarów tematycznych m.in. socjologia, turystyka, nauki społeczne, medycyna, fizyka, prawo oraz ekonomia. Zgłoszenia można nadsyłać do 22.11.2013.

-> więcej informacji
 
  
dodano: 04/11/2013
W organizowanym przez PGE EJ1 "Konkursie na najlepsze publikacje naukowe o tematyce szeroko rozumianej energetyki jądrowej i jej wpływu na społeczeństwo, środowisko lub gospodarkę" w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych pracownicy KEJ zajęli dwa pierwsze miejsca. I miejsce - mgr inż. Paweł Gajda, II - miejsce mgr inż. Mikołaj Oettingen. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

-> więcej informacji

 
  
dodano: 16/10/2013
Trzech pracowników Katedry Energetyki Jądrowej: prof. Jerzy Cetnar, prof. Ludwik Pieńkowski i dr Mariusz Kopeć wzięło udział w spotkaniu Energy Security of Central Europe: Technological Progress in Nuclear Sector, które miało miejsce 04.10.2013 w Waszyngtonie. Spotkanie dotyczyło głównie rozwoju technologii małych rektorów modułowych (SMR) oraz rektorów wysokotemperaturowych (HTR). W spotkaniu uczestniczyli również: prezes PGE Krzysztof Kilian, wiceprezes TAURON Joanna Schmidt, dyrektor NCBiR prof. Krzysztof Kurzydłowi, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, prorektor AGH prof. Tomasz Szmuc oraz dyrektor NCBJ prof. Grzegorz Wrochna.