INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

dr hab. inż. Jerzy Cetnar, prof. nadzw.

Kierownik Katedry

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon D-4, pok. 115

tel.: (012) 617 44 20

e-mail: cetnar(at)mail.ftj.agh.edu.pl
 
Biografia:
1979-1985studia magisterskie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH,
specjalność: techniczna fizyka jądrowa
1985-1987asystent stażysta: Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
1987-1989doktorant środowiskowych studiów doktoranckich w Krakowie
1989-1992studia doktoranckie: inżynieria jądrowa, Uniwersytet Tokijski (Stypendium Monbusho)
1992-2009adiunkt: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
2007uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
2009-2012adiunkt: Wydział Energetyki i Paliw AGH
2012-profesor nadzwyczajny: Wydział Energetyki i Paliw AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
1999Brookhaven National Laboratory, USA - dwumiesięczny staż
2001-2003Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja - kontrakt badawczy
 
Projekty badawcze:
Bieżące:
 
Zakończone:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- systemy komputerowe do modelowania reaktorów jądrowych w trybie "on-line"
- technologie reaktorów IV generacji (głównie GHTR, LFR)
- synergia jądrowa
- budowa bazy eksperymentalnej do badań nad wykorzystaniem reaktorów wysokotemperaturowych jako źródło ciepła technologicznego
 
Inne zainteresowania:
Żeglarstwo, gra w brydża, sztuka progresywna (muzyka, teatr, film, street art).