INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Działalność dydaktyczna
Pracownicy Katedry Energetyki Jądrowej prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów podstawowych na I stopniu studiów, jak i przedmiotów kierunkowych na II stopniu studiów w ramach specjalności Energetyka Jądrowa. Przedmioty podstawowe obejmują kursy fizyki: Fizyka I, Fizyka II, Fizyka III. Przedmioty kierunkowe dotyczą zagadnień związanych z wykorzystaniem naturalnych zjawisk jądrowych: Jądrowe metody pomiarowe, Nowe trendy w energetyce jądrowej, Ochrona radiologiczna i dozymetria, Fizyka współczesna, Symulatory reaktorów jądrowych, Podstawy energetyki jądrowej, Energetyka jądrowa, Eksploatacja reaktorów jądrowych, Metody numeryczne fizyki reaktorów jądrowych. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia związane z zagadnieniami informatycznymi: Programowanie proceduralne, Programowanie obiektowe, Komputerowe systemy operacyjne.