INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze skupia sie w pięciu głównych obszarach tematycznych: technologie rektorów IV generacji, modelowanie numeryczne fizyki rektorów jądrowych, kogeneracja jądrowa, jądrowy cykl paliwowy oraz synteza jądrowa. Prace badawcze w wymienionych obszarach tematycznych prowadzone są w ramach wielu międzynarodowych projektów, co sprzyja wymianie doświadczeń oraz utrzymaniu wysokiego poziomu naukowego. Jako pracownicy Katedry Energetyki Jądrowej jesteśmy gotowi podjąć wyzwania związane ze wszystkimi aspektami energetyki, fizyki oraz inżynierii jądrowej. Staramy się, by prowadzone przez nas prace naukowo-badawcze charakteryzowały się interdyscyplinarnością, innowacyjnością oraz posiadały duży potencjał komercjalizacyjny - idea Think outside the box nie jest nam obca...