INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Historia
Początki Katedry Energetyki Jądrowej sięgają roku 1992, kiedy to 15 września, na mocy obowiązującego Statutu AGH, Rada ówczesnego Wydziału Fizyki i Technik Jądrowej (obecnie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) złożyła wniosek do Senatu AGH o zmianę struktury Wydziału i utworzenie dwunastu samodzielnych zakładów, w tym Zakładu Problemów Energetycznych. Po zatwierdzeniu nowej struktury przez Senat AGH 5 stycznia 1993 roku doc. Stefan Taczanowski zostaje powołany na stanowisko kierownika Zakładu Problemów Energetycznych. 31 stycznia 2007 roku Senat AGH pozytywnie opiniuje uchwałę Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z 18 grudnia 2006 roku o utworzeniu Katedry Zastosowań Fizyki Jądrowej, której jednostką składową zostaje Zakład Problemów Energetycznych - nadal pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego.
W związku z przekształceniem Wydziału Paliw i Energii w Wydział Energetyki i Paliw (10 grudnia 2008) oraz jego późniejszym połączeniem z Międzywydziałową Szkołą Energetyki, 4 marca 2009 roku na mocy uchwały Senatu AGH nr 35/2009 zostaje utworzona Katedra Energetyki Jądrowej. Zgodnie z decyzją Rektora AGH z dniem 31 sierpnia 2009 roku pracownicy Zakładu Problemów Energetycznych zostają przeniesieni na nowo utworzony Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Jądrowej. Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski zostaje powołany na kierownika Katedry z dniem 1 września 2009 roku. Zgodnie z uchwałą rady Wydziału Energetyki i Paliw z 18 października 2012 roku dr hab. inż. Jerzy Cetnar, prof. nadzw. zostaje nowym kierownikiem Katedry Energetyki Jądrowej.