INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Informacje o Katedrze
Utworzona w 2009 roku decyzją Senatu AGH Katedra Energetyki Jądrowej jest jedyną w Polsce jednostką składową uczelni akademickiej o profilu dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym, związanym ściśle z energetyką jądrowa. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia (specjalność Energetyka Jądrowa) kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Głównym celem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze jest projektowanie, wdrażanie oraz analiza rozwiązań i metod związanych z wykorzystaniem naturalnych zjawisk jądrowych, takich jak rozszczepienie i synteza. Duży nacisk położony jest na współpracę międzynarodową, czego przejawem jest czynny udział w szeregu projektów o charakterze internacjonalnym. Ponadto każdy z pracowników Katedry zdobywał doświadczenie zawodowe na arenie międzynarodowej podczas wyjazdów i staży naukowych, co zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz prowadzonych badań w wymagającej dziedzinie energetyki jądrowej.