INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon D-4, pok. 114

tel.: (012) 617 51 89

e-mail: janczyszyn.jerzy(at)gazeta.pl

 
Biografia:
1957-1962studia magisterskie: Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Śląska
specjalność: energetyka jądrowa
1962-1972asystent: Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
1971uzyskanie stopnia doktora
1992-1997adiunkt: Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
1992uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
1997-2009profesor nadzwyczajny: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
2009-profesor nadzwyczajny: Wydział Energetyki i Paliw AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
1975Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Bombaj, Indie - trzymiesięczny staż
1975Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Wielka Brytania - sześciomiesięczny staż
1983Instytut Fizyki Doświadczalnej, Debreczyn, Węgry - miesięczny staż
1993-1995Politechnika Lizbońska, Portugalia - staż
1998University of Tennessee, Knoxville, USA - miesięczny staż
 
Projekty badawcze:
Bieżące:
 
Zakończone:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- radiometryczne metody analizy pierwiastkowej
- neutronowa analiza aktywacyjna
- transmutacja odpadów promieniotwórczych
- układy podkrytyczne sterowane akceleratorem
 
Prowadzone przedmioty:
- fizyka
- fizyka jądrowa
- jądrowe metody pomiarowe
- nowe trendy w energetyce jądrowej
 
Inne zainteresowania:
Pływanie, gra w koszykówkę, narciarstwo.