INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

mgr inż. Michał Orliński

Doktorant

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon C-6, pok. 415

tel.: (012) 617 55 25

e-mail: morlinsk(at))agh.edu.pl
 
Biografia:
2008-2012studia inżynierskie: Wydział Energetyki i Paliw AGH,
kierunek: energetyka
2012-2013studia magisterskie: Wydział Energetyki i Paliw AGH,
specjalność: energetyka jądrowa
2012-2013studia magisterskie: Master Nuclear Energy, CEA Saclay, Université Paris Sud 11, Francja
specjalność: Nuclear Plant Design
2013-studia doktoranckie: Wydział Energetyki i Paliw AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
04-09.2013Institut LaueLangevin (ILL), Grenoble, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (IRFU) CEA, Saclay, Francja - staż;
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- reaktory jądrowe
- detekcja promieniowania
- neutronika
 
Inne zainteresowania:
Siatkówka, wędkarstwo, fotografia, psychologia.