INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon D-4, pok. 112

tel.: (012) 617 51 88

e-mail: pienkows(at)agh.edu.pl

Konsultacje: środa 14:00-16:00
 
Biografia:
1977-1982studia magisterskie: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
1983-1984Instytut Energii Atomowej, Świerk
1985-2012Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
1991uzyskanie stopnia doktora, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2003uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2012-profesor nadzwyczajny: Wydział Energetyki i Paliw AGH (współpraca od 2009)
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
1991-1993GANIL, Caen i SATURNE CEA/Saclay, Francja
1995-1996Hahn-Meitner-Instituts (HMI), Berlin, Niemcy
1998Brookhaven National Laboratory, USA
2003-2004University of Rochester, USA
 
Projekty badawcze:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- lekkowodne zintegrowane reaktory jądrowe małej mocy, iPWR - SMR
- reaktory wysokotemperaturowe
- kogeneracja jądrowa
- fizyka jądrowa
 
Prowadzone przedmioty:
- Fizyka I/II
Wykłady z fizyki dla pierwszego roku na kierunku Energetyka
- Elementy Fizyki
Przedmiot obieralny uczący samodzielnego rozwiązywania zadań z fizyki, szczególnie polecany gdy w szkole średniej zrealizowano jedynie ograniczony program nauczania fizyki. Ilustruje on treści wykładów z fizyki przykładowymi zadaniami, metodami ich rozwiązywania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z energetyką. Jego celem jest przekucie pojęć, definicji i twierdzeń wprowadzanych podczas wykładów w narzędzia niezbędne do rozwiązywania zadań.
- Ochrona radiologiczna i dozymetria
 
Inne zainteresowania:
Historia Polski od XIX wieku.