INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

dr inż. Władysław Pohorecki

Adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon C-2, pok. 16A

tel.: (012) 617 29 54, (012) 617 47 05

e-mail: poho(at)agh.edu.pl

 
Biografia:
1967-1973studia magisterskie: Wydział Elektrotechniki AGH
specjalność: techniczna fizyka jądrowa
1973-2004pracownik naukowo-techniczny: Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (później Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej)
2004-2009asystent: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
2009-2012asystent: Wydział Energetyki i Paliw AGH
2012-2014pracownik naukowo-techniczny: Wydział Energetyki i Paliw AGH
2014uzyskanie stopnia doktora - WEiP AGH
2014-adiunkt: Wydział Energetyki i Paliw AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
1976-1977stypendium UNESCO - Saclay, Francja
1981-uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej
1983-1984stypendium IAEA - Forschungszentrum (KFA) Juelich, Niemcy
2001Kurs MCNPX, Chicago, USA
 
Projekty badawcze:
Bieżące:
 
Zakończone:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- obliczenia i pomiar aktywności nuklidów promieniotwórczych w materiałach konstrukcyjnych
- fuzja termojądrowa
- bezpieczeństwo jądrowe
- spektrometria promieniowania gamma
- obliczenia tranportu neutronów przy użyciu metod Monte Carlo (MCP, MCNPX, FLUKA)
- eksperymentalna walidacja wyników obliczeń z wykorzystaniem bibliotek danych jądrowych
 
Prowadzone przedmioty:
- fizyka
- jądrowe metody pomiarowe
 
Inne zainteresowania:
Ogrodnictwo, pszczelarstwo.