INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Specjalność Energetyka Jądrowa
Katedra Energetyki Jądrowej prowadzi specjalność Energetyka Jądrowa w ramach kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. W ramach specjalności omawiane są zjawiska i procesy wykorzystywane w inżynierii oraz fizyce jądrowej. Studenci specjalności uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania zjawisk jądrowych do produkcji energii w siłowniach energetycznych. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia technologiczne związane z bezpieczeństwem pracy elektrowni jądrowej. Wybrani studenci specjalności mają możliwości uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych, warsztatach oraz stażach. Program nauczania na specjalności w pełni odpowiada wymaganiom edukacyjnym związanym z wdrożeniem polskiego programu budowy elektrowni jądrowej.