INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

mgr inż. Przemysław Stanisz

Samodzielny referent techniczny

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon C-6, pok. 416

tel.: (012) 617 55 26

e-mail: pstanisz(at)agh.edu.pl
 
Biografia:
2004-2009studia magisterskie: Międzywydziałowa Szkoła Energetyki AGH,
specjalność: zaawansowane technologie energetyczne
2009-studia doktoranckie: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
2013-2015asystent naukowy: Wydział Energetyki i Paliw AGH
2015-samodzielny referent techniczny: Wydział Energetyki i Paliw AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
07-08.2011Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja - praktyka
2012-2013Nuclear Reactor Safety Assessment Unit, Institute for Energy and Transport, Joint Research Centre, Petten, Holandia - staż naukowy
10-11.2015Program stażowy MNiSW, Saclay Nuclear Research Centre CEA/INST, Saclay, Francja;
 
Projekty badawcze:
Bieżące:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- homogenizacja danych jądrowych za pomocą metody Monte Carlo
- wykorzystanie równań dyfuzyjnych w obliczeniach kinetyki reaktora
- projektowanie i bezpieczeństwo reaktorów IV generacji wraz z opracowaniem paliw jądrowych w oparciu o uszkodzenia radiacyjne
- deterministyczne metody analizy bezpieczeństwa zapomocą kodów cieplno-przepływowych
 
Inne zainteresowania:
Muzyka, odtwórstwo historyczne, sztuka współczesna.