INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski

Profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw

pawilon D-4, pok. 114

tel.: (012) 617 30 03

e-mail: taczanowski(at)novell.ftj.agh.edu.pl

 
Biografia:
1968uzyskanie tytułu magistra: Wydział Elektrotechniki GiH, AGH
specjalność: techniczna fizyka jądrowa
1968-1976asystent: Instytut Techniki Jądrowej AGH
1975uzyskanie stopnia doktora
1976-1991adiunkt: Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
1987uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
1992-2009Kierownik Zakładu Problemów Energetycznych, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, AGH
1993profesor nadzwyczajny AGH
1998uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych
2009-profesor zwyczajny, Wydział Energetyki i Paliw AGH
2009-2012Kierownik Katedry Energetyki Jadrowej, WEiP AGH
 
Staże krajowe i zagraniczne, kursy, szkolenia:
1977Institute of Reactor Development, Kernforschungsanlage Jülich, Niemcy - roczny staż
1981-1987Institute of Neutron Physics and Reactor Technology, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Niemcy
1984LNETI, Research Reactor, Lizbona, Portugalia - 4 miesiące
1991Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, Indie - miesięczny staż
1996University of Tokyo, Japonia - 4 miesiące
2000Brookhaven National Laboratory, USA - 2 miesiące
 
Projekty badawcze:
Bieżące:
 
Zakończone:
 
Obszar zainteresowań badawczych:
- układy jądrowe hybrydowe synteza-rozszczepienie
- transmutacja odpadów promieniotwórczych
- układy podkrytyczne sterowane akceleratorem
- problemy bezpieczeństwa
 
Prowadzone przedmioty:
- podstawy energetyki jądrowej
- energetyka jądrowa
- selected topics of nuclear physics (in Engl., WFiIS, St. Dokt.)
- przyszłościowe i odnawialne źródła energii (WFiIS)
- podstawy syntezy jądrowej
- bezpieczeństwo reaktorowe
- deminarium dyplomowe
 
Inne zainteresowania:
Nauki ścisłe w filozofii, języki obce, narciarstwo, fotografia podwodna.