INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych "Uranium"
Koło Naukowe Energetyków Jądrowych "Uranium" powstało 27 listopada 2013 roku. Celem działalności koła jest rozwijanie zaintersowań studentów szeroko rozumianą tematyką energetyki jądrowej poprzez realizację różnych projektów oraz popularyzacja wiedzy w tym temacie. Opiekunem koła jest profesor Ludwik Pieńkowski.
W chwili obecnej Koło zrzesza 35 studentów Wydziału Energetyki i Paliw. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych włączeniem się w działalnośc koła!
W skład zarządu wchodzą:

Kamila Wilczyńska − Prezes, e-mail: kamilawilczynska(at)onet.eu
Jadwiga Najder − Wiceprezes
Marek Orzeł − Członek Zarządu
 
Realizowane projekty:
 
- Model Jądrowej Elektrociepłowni opartej o reaktor wysokotemperaturowy HTR (od stycznia 2014):
Projekt ten jest realizowany wspólnie przez Koło Naukowe Uranium i Koło Naukowe Metaloznawców. Projekt ten wziął udział w konkursie o grant rektorski. Pomysł został zaakceptowany przez Komisję i uzyskał najwyższe spośród ponad 70 projektów dofinansowanie. Ponadto projekt został wsparty finansowo przez Konsorcjum HTRPL i władze Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad wykonaniem komputerowej wizualizacji modelu i przygotowanie do wydrukowania elementów w technologii 3D.
- Wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych i reaktora MARIA (maj 2014);
- Przygotowanie wystawy o energetyce jądrowej w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii (maj 2014);
- Zagospodarowanie elementów reaktora WANDA (od września 2014);